Доповідь-відеопрезентація “Управлінський супровід організації та забезпечення роботи зі здібними та обдарованими дітьми”, 

Шпота Л.О., ЗДНМР

 

 


"Комплексне застосування інструментарію психолого-педагогічних досліджень  обдарованих учнів."  Лук`яненко Ю.В., соціальний педагог. 


 

Інструментарій

щодо визначення рівня зацікавленості учнів навчальними предметами,

мотивації учнів до участі в інтелектуальних змаганнях

 

 1. Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів Б.К.Пашнєва// Б.К.Пашнєв «Психодіагностика обдарованості». – Харків, «Основа». – 2007. (Анкета для вивчення мотивів навчальної діяльності учнів)

 2. Опитувальник для вивчення пізнавальної активності учнів// Б.К.Пашнєв «Психодіагностика обдарованості». – Харків, «Основа». – 2007. (Опитувальник вивчення рівня пізнавальної активності учнів)

 3. Методики вивчення ставлення до навчального процесу та навчальних предметів/Особливості дослідження мотивації навчання учнів молодшої школи//Обдарована дитина. – 2006.- № 9.

 4. Определение творческого потенциала учащегося и способа мышления (словарный тест)//Обдарована дитина. -2006. - № 8,10.

 5. Анкети «Чому ти намагаєшся добре вчитися?», «Освітня діяльність учнів», «Самооцінка освітньої діяльності учнів»/Психологічний моніторинг як система інформаційного супроводу навчального процесу// Обдарована дитина. -2006. - № 7.

 6. Діагностична карта діяльності учня//Директор школи. - 2008. - № 31-32. – с.20-21. (Діагностична карта діяльності учнів)

 7. Діагностика обдарованості молодших школярів (Методики диагностики одаренности младших школьников).
 8. Опитувальник для визначення типа мислення (Опитувальник типа мислення).
 9. Опитувальник для виявлення обдарованих школярів за А.А. Лосевою (Опросник для выявления одаренных школьников).
 10. Анкета "Потреба в досягнені мети" (Тест - опросник Потребность в достижении цели.).
 11. Шкала рейтингу характеристик поведінки (Шкала рейтинга поведенческих характеристик (Дж. Рензулли)).
 12.  Методика вивчення потенційних навчальних можливостей учнів основної школи                                      (Завантажити 1 частина, 2 частина, 3 частина, 4 частина).

Створення ситуації успіху  як один із факторів забезпечення психологічного комфорту для творчого зростання (з досвіду роботи вчителів):

 

 

“...Захист позиції…”    -    Щур А.Ф., вчитель російської мови  та літератури.

 з досвіду роботи з обдарованими дітьми (переглянути)

 

 

 

 

 

 

“...Творчий-творчому...” - Васильєв  В.Б.,  вчитель правознавства.