РМЦ вчителів початкових класів

Науково-методична тема «Роль ШМО у забезпеченні наступності і перспективності змісту навчання та вимогами щодо його засвоєння в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»

  

РМЦ вчителів української мови та літератури

Науково-методична тема Створення в єдиному освітньому просторі навчальних закладів Заводського району умов для безперервного підвищення професійної компетентності вчителя української мови у ході реалізації державних освітніх стандартів і модернізації освітньої галузі 

 

 2015-2016 н.р.

Матеріали ІІІ засідання 

 

2016-2017 н.р.

Матеріали ІІІ засідання

 

РМЦ вчителів російської мови та літератури

Науково-методична тема "Реалізація компетентнісно орієнтованого підходу в практиці викладання російської мови і літератури, зарубіжної літератури через впровадження сучасних освітніх технологій."

 

РМЦ вчителів німецької мови

Науково-методична тема Формування професійної готовності вчителя німецької мови до реалізації вимог державного освітнього стандарту 

 

РМЦ вчителів англійської та французької мови

Науково-методична тема «Дотримання вимог Держстандарту та надання методичної допомоги щодо підвищення професійної компетентності вчителів іноземної мови з метою формування конкурентно-спроможної особистості учня»

 

РМЦ вчителів математики

Науково-методична тема 

 

РМЦ вчителів  інформатики

Науково-методична тема 

 

РМЦ вчителів фізики та астрономії

Науково-методична тема "Професійна компетентність вчителя як необхідна умова ефективності навчання"

  

РМЦ вчителів хімії

Науково-методична тема Підвищення професійної компетентності учителів хімії та їх майстерності під час впровадження хімічного компоненту відповідно до Державних стандартів і програмних вимог

 

2016-2017 н.р.

Матеріали 3 засідання РМЦ

 

РМЦ вчителів  біології та екології

Науково-методична тема Розвиток творчої особистості учня на уроках біології та екологі шляхом безперервного підвищення інформаційно-технологічної компетентності вчителя

 

Матеріали ІІІ засідання

  

РМЦ вчителів  географії та економіки

Науково-методична тема «Підвищення ефективності та якості навчання шляхом вдосконалення діяльності педагогів та забезпечення наступності і перспективності навчання між ступенями шкільної освіти відповідно до Державних стандартів і програмних вимог»

 

РМЦ вчителів трудового  навчання

Науково-методична тема «Впровадження ІКТ та інноваційних технологій і формування компетентної творчої особистості на уроках праці».

 

РМЦ вчителів фізичної культури

Науково-методична тема «Створення педагогічних умов щодо готовності вчителів фізичної культури до забезпечення наступності між ступенями шкільної освіти. Інтенсифікація процесу навчання і особистісний підхід до розвитку учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій».

  

РМЦ вчителів історії та правознавства

Науково-методична тема «Створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи вчителів методичного об’єднання, вдосконалення форм і методів підвищення їх професійної компетентності». 

 

РМЦ вчителів музики

Науково-методична тема «Роль РМЦ у забезпеченні наступності  і  перспективності змісту навчання між ступенями шкільної освіти та вимогами щодо його засвоєння».

 

2016-2017 н.р.

Матеріали ІІІ засідання

 

РМЦ психологів та соціальних педагогів   Сторінка на Facebook 

Науково-методична тема «Підвищення професійної компетентності працівників психологічної служби району через психологічний супровід  гармонійного розвитку суб’єктів освітньої діяльності, навчально-виховного процесу та захист  психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, педагогічних працівників, батьків».

  

РМЦ вчителів основ здоров’я

Науково-методична тема «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів на уроках основ здоров`я шляхом впровадження інноваційних технологій».

 

Матеріали ІІІ засідання

  

РМЦ бібліотекарів

Науково-методична тема 

 

Матеріали ІІІ засідання